Foreningen

Foreningen

Foreningen "Slægtsforskere i Rødovre" blev stiftet den 28. nov. 2008 og den første ordinære generalforsamling fandt sted i april 2009.

Foreningens formål er ved et aktivt medlemskab at samle slægtshistorisk interesserede personer for ved fælles indsats, foredrag, ekskursioner til f.eks. arkiver, undervisning m.v. at øge kendskabet til forskningsmetoder og midler, herunder internettet, der løbende finder sted inden for slægtsforskningen.

Foreningen holder p.t. medlemsmøder hver anden onsdag i lige uger, kl. 10:00 - 12:00, suppleret med møder enkelte øvrige onsdage hvor specielle emner, der ikke har interesse for hele medlemsskaren, tages op. Et specielt emne kan f.eks. være undervisning i et slægtsforskningsprogram.

Foreningens møder holdes på Rødovregård, undtagelsesvis kan møder dog finde sted på andre adresser i Rødovre f.eks. Rødovre Bibliotek.

Foreningen søger løbende at øge kendskabet til slægtsforskning i bred forstand, hvad enten men forsker lokalt, på landsplan, eller uden for landets grænser.

Foreningens medlemmer er en meget sammensat gruppe, hvor bredden af viden om slægtsforskning er stor, da der blandt medlemmerne er nogle som har dyrket slægtsforskning i mange år og andre, der må betegnes som nybegyndere. Alle arbejder vi dog hen mod det fælles mål at øge kendskabet til vor fortid og vore aner. Selvfølgelig har medlemmerne forskellige indfaldsvinkler for at nå disse mål, men erfaringsudveksling er guld værd for udvikling af færdighederne i at slægtsforske. Derfor indgår udveksling af erfaringer med stor vægt på medlemsmøderne, lige som det også er på møderne, at man kan få hjælp af de andre medlemmer til tydning af f.eks. kirkebøger med deres til tider vanskelige gotiske skrift m.v.
[read more="Læs mere" less="Læs mindre"]
Foreningen arrangerer også dage med foredrag enten af et medlem med særlig viden om et specifikt emne, men også eksterne foredragsholdere inviteres til at orientere om f.eks. lægdsruller, slægtsbøger, skiftebøger eller om de nyeste tiltag inde for emnet slægtsforskning. Til disse foredrag er ikke medlemmer velkommen til at deltage mod betaling af p.t. kr. 35,-. Deltagergebyret betales til kassereren, dog i enkelte tilfælde til et bestyrelsesmedlem.

Foreningen arrangerer som tidligere nævnt, ekskursioner til arkiver, museer o.lign. steder. Dette gøres først og fremmest for at indhente viden til brug for medlemmernes slægtsforskning, men i lige så høj grad for at styrke det sociale element blandt foreningens medlemmer.

Foreningens ledelse ser det som sin opgave at gøre hvert medlemsmøde til en berigende oplevelse for deltagerne og dette gøres bl.a. ved at aktivere medlemmerne. For kun ved at have aktive medlemmer har foreningen sin berettigelse.

Foreningens formand eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer er altid til rådighed, hvis der er behov for yderligere oplysninger om foreningens virke.

[/read]