Jernbanens mennesker

Hej                                                                                        

Hermed lidt opfølgning på Lars' foredrag om jernbaner i Danmark.

Mange af de bøger Lars omtalte kan ses, men ikke lånes, i Dansk Jernbane-klub i Herlev. Samlingerne er måske ikke helt komplette, men især den store bog Danmarks Jernbaner fra 1933 findes her. Det gælder også DSB personalefortegnelserne indtil 1986.

Der findes også en del personalefortegnelser fra privatbanerne udgivet af det daværende Privatbanernes Fællesrepræsentation. Dette kontor er desværre nedlagt. Men det var dem som formidlede disse bøger.

Det er nok ikke at finde på nettet, så man er nødsaget til at tage til Herlev. En vejledning og adresse kan findes på nettet under www.djk.com. Det gælder også for salgsafdelingen, som har mange af de bøger, der er udgivet om mange af Danmarks Privatbaner.

Og som det fremgår, så er adressen Marielundsvej 35 i Herlev. På hjemmesiden står også åbningstider.

Yderligere en henvisning til en sjov bog omkring det generelle ved jernbanerne. Stationsforstander Holger G.Hansen har i 1962 udgivet en sjov bog med titlen Jernbaneminder. Han startede ved banen i år 1900 og holdt op i 1954. Der er mange historier som allerde ældre jernbanemænd fortalte om. Bl.a. omkring de klageprotokoller Lars talte om.  Der er også lidt om det russiske kejsertog i Danmark. Det hele slutter af med hans eget liv ved banen. Han var født i 1884 og døde først i 1974, så det er en lang tid, men bogen er let skrevet. 

Venlig hilsen

Flemming Jakielski