Foreningen

Foreningen

Foreningen "Slægtsforskere i Rødovre" blev stiftet den 28. nov. 2008 og den første ordinære generalforsamling fandt sted i april 2009.

Foreningens formål er ved et aktivt medlemskab at samle slægtshistorisk interesserede personer for ved fælles indsats, foredrag, ekskursioner til f.eks. arkiver, undervisning m.v. at øge kendskabet til forskningsmetoder og midler, herunder internettet, der løbende finder sted inden for slægtsforskningen.

Foreningen holder p.t. medlemsmøder hver anden onsdag i lige uger, kl. 10:00 - 12:00, suppleret med møder enkelte øvrige onsdage hvor specielle emner, der ikke har interesse for hele medlemsskaren, tages op. Et specielt emne kan f.eks. være undervisning i et slægtsforskningsprogram.

Foreningens møder holdes på Rødovregård, undtagelsesvis kan møder dog finde sted på andre adresser i Rødovre f.eks. Rødovre Bibliotek.

Foreningen søger løbende at øge kendskabet til slægtsforskning i bred forstand, hvad enten men forsker lokalt, på landsplan, eller uden for landets grænser.

Foreningens medlemmer er en meget sammensat gruppe, hvor bredden af viden om slægtsforskning er stor, da der blandt medlemmerne er nogle som har dyrket slægtsforskning i mange år og andre, der må betegnes som nybegyndere. Alle arbejder vi dog hen mod det fælles mål at øge kendskabet til vor fortid og vore aner. Selvfølgelig har medlemmerne forskellige indfaldsvinkler for at nå disse mål, men erfaringsudveksling er guld værd for udvikling af færdighederne i at slægtsforske. Derfor indgår udveksling af erfaringer med stor vægt på medlemsmøderne, lige som det også er på møderne, at man kan få hjælp af de andre medlemmer til tydning af f.eks. kirkebøger med deres til tider vanskelige gotiske skrift m.v.
Læs mere

Ingen kopi !